reinhard döhl | gedichte der 90er jahre
a b e c e d a | slovníkové básne

page in progress
texte nur z.t. mit sonderzeichen

anno! | bloud | bublina | cákance | etýda | duveruji | den | eh co | fotbal | gruntování | zase prijde máj | idea | jednou | kukacka | láska | mé háde | prítomnost | kruh | rozloucení | oko | psota | prevoz | ruze][nec | sníst | šedivet | tentokrát | je ten tam | úze | vzpomínka | zárí | zába
 

diese gedichte habe ich von meinen freunden gelernt
anno!
ano?
anno!
ano!
no!
ano!
ano!
no!
no!
nono!
 

bloud
blud
bloud
blud
bloud
blud
beh beh
 

bublina
bublat
bublanina
básen
básnit
beseda
besídka
bez
konec
a
dost
 

cákance
cecky

cecky
cákance

cucnout
cuknout

cuknout
cucnout

cucnout
cecky

cákance
cuknout
 

etýda

cerný
bílá
cerná
bílý
cernoch
býl
cerno
byl
cernobyl
cerný
bílý
 

duveruji

co
kdy
jak
kde

duveruji

nekdy
nejak
nekde
neco

duveruji


ty
my
kdy
 

den
dnes
dnešního dne

dnes
den
dobrý den!

den
dnes
ode dneška za týden

dnes
den
ve dne v noci

den ode dne
den za dnem
den po dni

dnes
 

eh co
eden
elegie

echo
ech co
ekloga

ej co
ejehuchu
epigram
 

fotbal
finále
fanda

fotbal
finále
faul

fotbal
finále
fanda

fotbal
finále
faul

fotbal
finále
fanda

fotbal
finále
faul

gól
gól
gól

facka
facka
facka
 

gruntování

gauc
gauc
gotický

generace

gauc
gauc
galantní

generace

gauc
gauc
geniální

generace

genitálie
genitálie
guláš
 

zase prijde máj | prager frühling

hovno
hovna
hovnu
hovno
hovno!
hovne
hovnem
hoffnung
 
 

idea

iiiiiiiiiiiii iaaaaaaaaaaaa
iiiiiiiiiiiid siaaaaaaaaaaa
iiiiiiiiiiide asiaaaaaaaaaa
iiiiiiiiiidea aasiaaaaaaaaa
iiiiiiiiideaa aaasiaaaaaaaa
iiiiiiiideaaa aaaasiaaaaaaa
iiiiiiideaaaa aaaaasiaaaaaa
iiiiiideaaaaa aaaaaasiaaaaa
iiiiideaaaaaa aaaaaaasiaaaa
iiiideaaaaaaa aaaaaaaasiaaa
iiideaaaaaaaa aaaaaaaaasiaa
iideaaaaaaaaa aaaaaaaaaasia
ideaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaasi
deaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaas
eaaaaaaaaaaaa eaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaas deaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaasi ideaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaasii iideaaaaaaaaa
aaaaaaaaasiii iiideaaaaaaaa
aaaaaaaasiiii iiiideaaaaaaa
aaaaaaasiiiii iiiiideaaaaaa
aaaaaasiiiiii iiiiiideaaaaa
aaaaasiiiiiii iiiiiiideaaaa
aaaasiiiiiiii iiiiiiiideaaa
aaasiiiiiiiii iiiiiiiiideaa
aasiiiiiiiiii iiiiiiiiiidea
asiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiide
siiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiid
iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii

jednou
ani
jednou
ani
jednou
ani
jenom
jednou
 

kukacka
kukacka
kukacka

komár
krejcí
klid

kukacka
kukacka
kukacka

kobylka
koroptev
klid

kukacka
kukacka
kukacka

kachna
kamen
klid

kukacka
kukacka
kukacka

kohout
káne
klid

kukacka
kukacka
kukacka

káne
kulka
klid

klid
klid
kukacka
 

láska
lastura
luna
luno

lastura
luna
luno
jmelí

luna
luno
jmelí
mirka

luno
jmelí
mirka
luna

jmelí
mirka
luna
lastura

mirka
luna
lastura
láska
 

mé háde
muj holoubku
mé hríbe

muj hríbku
má hrušticko
muj hrášku

mé hladovení
mé hnevání
mé hromování

mé hrmení
mé houlení
má hudbo

má hvezdo
má hlásko
má lásko
 

prítomnost

minuta
minula
minuta
minula
minuta
minula
minuta
minula
minuta
minula
minuta
minula
minuta
minulost
 

kruh

mlha
mlýn
mlha

milá
milá
milá

mlýn
mlha
mlýn

milý
milý
milý

mluvit
mlcet
mluvit

motýl
motýl
motýl

mlcet
mluvit
mlcet

modr
modr
modr

mrak
mráz
mrak

máry
máry
máry

mráz
mrak
mráz

mohyla
mohyla
mohyla

mlha
mlýn
a a
 

rozloucení

nevina
neha
sbohem

nevesta
natácka
sbohem

náušnice
nehet
sbohem

náhrdelník
náramek
sbohem

nos
nadra
sbohem

noha
nosítka
sbohem

náhrobek
náhrobek
na shledanou
 

oko
okno

okénko
oko

oblak
oblak

oblázek
oblak

oblak
oblázek

otázka
otázka

olše
otázka

otázka
osika

ocún
ocún
 

psota
psaní
psát

rozepsat

smutek
psaní
psát

rozepsat

šediny
psaní
psát

rozepsat

touha
psaní
psát

odpoved'
 

prevoz

reka
reka

po proudu
proti proudu

prívoz
prívoz

ty já
já ty

reka a
prevozník
 
 

ruze]

rád
rád
rád
být na ráde zarvat
být na ráde zarvat
rád
rád
rád
rád
rád
rád
rád
rád
rád
rád

[nec

sníst
snít
sníst
snít
sníst
snít
snídat s ní
s ní si dát
 

šedivet
šedivet
šedesát

šedesát
šedesát
špetka

špetka
špetka
šerík

šerík
šerík
šero

šero
šero
šedý

šedý
šedý
štetec

štetec
štetec
štestí
 

tentokrát

tenkrát
dvanáct
tenkrát
trináct
tenkrát
ctrnáct
tenkrát
patnáct
tentokrát
šedesát
sedm

:

je ten tam
tam
tam

tam a zpet
zpet
spet

takze tak
tak
tak

od tecka
ted'
ted'
 

úze
úze

úzeji
úzeji
úzina

úzit
úzit
úzlabí

úzina
úzlabí
uzovka

úze
úze
 

vzpomínka
valcík valcík

vonavka
vejír vejír

vír
vlocka vlocka

vloni
vloni vloni

vloni
vcera vcera

vcera
vecer

vecer
brzy
 

zárí
zárí
zmije

zmije
zmije
zákoutí

zákoutí
zákoutí
zmije

zmije
zmije
zima

zima
zima
zas

zas
zas
zmije

zmije
zmije
zárí
 

zába
[text wird nachgestellt]

z.t. veröffentlicht in líterarní noviny jg 9, 1997, nr. 27. "reinhard döhl (nar. 1934), profesor stuttgartské univerzity, literárni vedec, básník, spisovatel a výtarnik, má dlouholetýuzký vztah k ceské literature, zvlášte ke konkrétni a vizuálni poezii, a prátelské osobní kontakty s jejimi predstaviteli v ceské republice. je autorem mnoha básnických sbírek, roshlasových he a vedeckých praci, napr. o díle hanse arpa a stéphana mallarméa. usporádal cetné samostatné výstavy, prednášel univerzitách v parísi, ríme a tokiu." (bohumila grögerová, ebd., s. 13)


< zurück